Výhody zavedenia bezpečnostného informačného systému C4 Tlačiť

- Minimalizácia nákladov spojených s dohľadom

- Minimalizácia nákladov spojených s údržbou

- Splnenie zákonných povinností spojených s prevádzkou budov

- Minimalizácia nákladov spojených s prenosom dát

- Zníženie rizika vnútornej kriminality

- Zníženie nákladov pri centrálnom spracovaní dochádzky

- Minimalizácia nákladov na školenia pre jednotlivé technológie

- Minimalizácia nákladov v oblasti IT - inštalácia, inovácia, administrácia

- Hardwarové úspory

- Úspory v oblasti licenčnej politiky