1. Centrálne riadiace stanovište VO CONTROL (ďalej iba „CRS CONTROL“): PDF Tlačiť E-mail

 

a) CRS CONTROL je  zariadením vo forme servera, ktorý je schopný komunikovať obojsmerne s:

  •  rozvádzačmi osadenými riadiacimi modulmi VO;

  • s PC užívateľa, ktorý je vybavený prístupovými kódmi i s centrálnym riadiacim stanovišťom. Tieto rozvádzače sú osadené riadiacimi a komunikačnými modulmi s tým, že počet týchto rozvádzačov je možné zvyšovať alebo znižovať podľa potrieb prevádzkovateľa. Prostredníctvom rozvádzačov VO je možná obojsmerná komunikácia s jednotlivými svetelnými bodmi či ich skupinami;

  • užívateľ s administrátorským oprávnením (prístupovým kódom) dokáže prostredníctvom akéhokoľvek PC pripojeného do internetu nastaviť parametre VO, sťahovať informácie o VO, konfigurovať sústavu VO na požadované parametre;

  • užívateľ s pasívnym oprávnením môže prezerať a monitorovať stav VO, jeho nastavenia, hlásenia o poruchách, pasport bez možnosti odosielať pokyny pre riadenie a konfiguráciu sústavy VO.

 

b) Prostredníctvom CRS CONTROL (PC a administrátorské užívateľské oprávnenie) je možné nastaviť všetky parametre RVO i jednotlivých funkcií ovládania svetelného bodu.

 
Copyright © RIMI - Security Bardejov
Designed by designIT.sk
viagra