3. Riadenie a diagnostika svetelného bodu: PDF Tlačiť E-mail

 

a) Riadenie a diagnostika svetelného bodu je umožnená inštaláciou modulov kontroly a riadenia svetelného bodu (ďalej iba “SB CONTROL“), ktorými sú vysielač / prijímač typu PLC (Power line carrier).

 

b) Moduly SB CONTROL sú inštalované do každého jednotlivého svetelného bodu, ktorý má byť v sústave verejného osvetlenia kontrolovaný a riadený.

 

c) Moduly SB CONTROL sú inštalované sériovo medzi zdroj napájania a svietidlo ihneď za ochrannou poistkou lampy, a to:

 • do telesa svietidla

 • na stĺp ku svietidlu

 • do pätice stĺpu ku svorkovnici

 • do zeme

 

d) Moduly SB CONTROL sú vybavené špeciálnou technológiou rozpoznávania porúch na lampách, ktorá je navrhnutá tak, že:

 • zariadenie SB CONTROL nie je citlivé na deformácie tvaru vlny (priebehu) prúdu a napätia, takže je vhodné k inštalácii i tam, kde je zdroj napájania rušený interferenciou,

 • zariadenie SB CONTROL nie je citlivé na oneskorenie fázy, takže nemôže dôjsť k falošnej indikácii poruchy lampy,

 • riešenie SB CONTROL spínacieho obvodu zabraňuje, za normálnych prevádzkových podmienok, vypnutí lampy pri prepínaní z plného výkonu na výkon redukovaný.

 

e) Zariadenie SB CONTROL inštalované priamo do jednotlivých lámp plní tieto funkcie:

 • kontrola funkčnosti svetelného bodu (svietidla) včítane funkčnosti jeho jednotlivých častí (hlásenie poruchy včítane typu poruchy),

 • zapínanie či vypínanie svietidla individuálne mimo času spínania definované na RVO CONROL,

 • prepínanie svietidla či skupín svietidiel na plný / redukovaný výkon,

 • automatické vypínanie štartéra, pokiaľ je svietidlo štartérom vybavené.

 
Copyright © RIMI - Security Bardejov
Designed by designIT.sk
viagra