Minos X inteligentné riadenie osvetlenia Tlačiť

 Pre moderné a efektívne riešenie riadenia systému verejného osvetlenia (VO), sa doporučuje prevedenie úprav s využitím zariadení pre diaľkovú správu, diagnostiku a riadenie sústav verejného osvetlenia,čo predstavuje regulačný systém MinosX.

Osvetlenie technológiou LED svietidiel

 

Architektúra systému VO

Architektúra Minos X