Architektúra systému VO PDF Tlačiť E-mail

  Architektúra systému VO CONTROL a jeho funkcionality:

 

         a) VO CONTROL - modulárny systém, ktorý umožňuje individuálnu správu, riadenie, diagnostiku a priebežnú pasportizáciu sústav verejného osvetlenia, včítane ich jednotlivých častí podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa a prevádzkovateľa na riadenie rozvádzačov i jednotlivých svetelných bodov;

b) Architektúra VO CONTROL je budovaná v úrovniach:


 

c) VO CONTROL umožňuje bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu jednotlivých častí VO;

d) VO CONTROL zaisťuje bezobslužné spínanie (zapínanie a vypínanie) sústavy VO nebo jednotlivých vetiev podľa potreby, či požiadaviek;

e) VO CONTROL umožňuje bezobslužný prechod do úsporného režimu v dobe minimálnej prevádzky na pozemných komunikáciach podľa potreby či požiadaviek, a to na jednotlivých osvetľovacích bodoch alebo ich skupinách;

f) VO CONTROL zaisťuje meranie základných elektromerných hodnôt (spotreba, napätie, prúd, účinník a pod.);

g) VO CONTROL realizuje obojsmerný tok dát a informácie medzi centrálnym riadiacim stanovišťom, rozvádzačmi VO a svetelnými body;

h) VO CONTROL musí zaistiť automatickú archiváciu dát včítane určenia miesta, času vzniku udalosti v sústave VO, pokiaľ možno i v grafickom a kartografickom prevedení. Súčasne umožňuje priebežnú pasportizáciu včítane vizualizácie sústavy VO v digitálnom kartografickom module;

i) VO CONTROL by mal mať v prípade potreby možnosť napájania z napájacej sústavy VO i iných zariadení (kamerové systémy, dopravné riadiace systémy, svetelné reklamy) bez ohľadu na dobách zopnutia (svietenia) VO;

j) VO CONTROL v prípade nepredvídaných a vážnych havarijných stavov odosiela na pohotovostný telefón servisného pracovníka SMS správy. Definície nepredvídaných a vážnych havarijných stavov je nastavená individuálne, podľa požiadaviek a potrieb užívateľa s tým, že toto hlásenie je možné odoslať na rôzne pohotovostné telefóny (telefónne čísla) s rôznym nastavením času oneskorenia po vzniku tejto situácie.


 

 
Copyright © RIMI - Security Bardejov
Designed by designIT.sk