Certifikáty PDF Tlačiť E-mail

Všetky nami inštalované a dodávané bezpečnostné technológie a zabezpečovacia technika sú certifikované Národným bezpečnostným úradom (NBÚ). 

Naša spoločnosť neustále pracuje na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb, čoho výsledkom je obdŕžanie nižšie spomenutých potvrdení, licencií a certifikátov.

  

  LiPotvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
Sme zapísaní v zozname podnikateľov pod registračným číslom 2011/02-PO-C2076

Licencie
Sme držiteľom licencie na poskytovanie technických služieb na ochranu majetku číslo PT 000364

Certifikáty
Naša spoločnosť zaviedla a používa:
- systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009 sk a en
- systém enviromentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005 sk a en
- systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009 sk a en
- systém manažérstva bezpečnosti informácií STN ISO/IEC 27001:2006 sk a en

Okrem vyššie uvedených certifikátov sme držiteľom certifikátov integračného systému C4 pre inteligentnú správu budov.

Na požiadanie klienta budú originály všetkých obdŕžaných certifikátov poskytnuté k nahliadnutiu.

 
Copyright © RIMI - Security Bardejov
Designed by designIT.sk