Elektrická požiarna signalizácia PDF Tlačiť E-mail

Popis EPS

 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je riešená nainštalovaním analógovo-adresovateľnej požiarnej ústredne Aritech FP výrobcu GE Security, ktorá zabezpečí včasné zistenie a ohlásenie vznikajúceho požiaru v jednotlivých priestoroch, kde sú umiestnené samočinné hlásiče.  Systém má 2-8 slučiek a 16-64 zón. Ústredňa má v sebe integrovanú ovládaciu klávesnicu a displej. Umožňuje ovládať dymové klapky, protipožiarne dvere, požiarne vetranie, čerpadlá požiarnej vody, atď. Dajú sa k nej pripojiť rôzne požiarne detektory, ktoré reagujú na prítomnosť niektorej z charakteristických veličín horenia – dym, teplo, plápolanie a pod. to lineárne dymové hlásiče FD, optické požiarne detektory DP, teplotné požiarne detektory DT, lúčové dymové detektory FD, manuálne tlačidlové hlásiče DM. Ústredňu je možné naprogramovať pomocou PC prostredníctvom konfiguračného softvéru.

Proti výpadku elektrického prúdu je systém chránený zálohovým zdrojom (bezúdržbový akumulátor). Zálohový zdroj je umiestnený priamo v ústredni. Tento zabezpečí činnosť systému na minimálne potrebnú dobu podľa platnej STN. Vybitie akumulátora je signalizované na displei integrovanom v ústredni.

Údržbu zariadenia môžu vykonávať len osoby s oprávnením a osoby na to preukázateľne zaškolené podľa STN 34 3100 montážnou organizáciou a to v periódach a v rozsahu ako je to uvedené v knihe Pravidelné kontroly systému EPS.

 
Copyright © RIMI - Security Bardejov
Designed by designIT.sk