Elektrická zabezpečovacia signalizácia PDF Tlačiť E-mail

Popis EZS

 

Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS) je riešená nainštalovaním ústrední ATS zn. General Electric.

 

Na ovládanie EZS slúžia LCD klávesnice s čítačkami ATS1116.

 

Jednotlivé miestnosti sú zabezpečené rôznymi typmi detektorov (pohybové PIR, rozbitia skla, trezorové, vibračné, magnetické kontakty, infrazávory) a sú rozdelené na samostatné podsystémy podľa organizačnej štruktúry jednotlivých pracovísk alebo podľa určenia objednávateľa (do maximálnej kapacity 16 samostatných podsystémov). V prípade, ak je rozdelenie na 16 podsystémov nepostačujúce, je možné ústredne medzi sebou sieťovať a tým dosiahnuť požadovaný počet podsystémov (je možné zosieťovať 1024 ústrední).

 

Dávanie jednotlivých podsystémov EZS v objekte do stavu stráženia sa uskutočňuje 3-násobným priložením bezkontaktnej inteligentnej karty ATS1475K (tej istej karty, ktorá slúži aj na ovládanie prístupového a dochádzkového systému) ku LCD klávesnici s čítačkou. Vyberanie jednotlivých podsystémov EZS zo stavu stráženia sa uskutočňuje 1-násobným priložením bezkontaktnej inteligentnej karty ku čítačke za zvukovej a svetelnej signalizácie a to podľa toho, aké oprávnenie má daná osoba.

Na LCD klávesnici je svetelná signalizácia (16 LED diód), ktorá zobrazuje, ktorý podsystém je v stave stráženia a ktorý nie je.

Kvôli možnosti zneužitia a kvôli zvýšeniu bezpečnostnej úrovne je možné použiť na ovládanie systému priloženie bezkontaktnej inteligentnej karty a zadanie PIN kódu prípadne použitie biometrických čítačiek odtlačkov prstov.

Takýmto riešením sa dosiahuje maximálna kontrola vstupu a výstupu zamestnancov do jednotlivých podsystémov, keďže každý vstup alebo výstup je presne evidovaný.

 
Výstup poplachového signálu je možné riešiť viacerými spôsobmi a to vonkajšou zálohovanou sirénou, hlasovým modulom, GSM modulom, pripojením na PCO SBS alebo MsP, pripojením prostredníctvom komunikátora SPIN KM na PCO OO PZ SR, monitorovaním prostredníctvom softvérovej nadstavby inteligentnej správy budov C4 a pod.

 
Copyright © RIMI - Security Bardejov
Designed by designIT.sk