Integrovaná správa budov novej generácie C4 PDF Tlačiť E-mail

Požiadavkám na centralizáciu ovládania, správy, vizualizácie a managementu bezpečnostných technológií vychádza v ústrety prepracovaný informačný systém C4. S využitím najmodernejších počítačových technológií ponúka užívateľovi unifikované prostredie pre jednoduchú obsluhu pripojených technológií, komplexný prehľad o ich aktuálnom stave, vysoký stupeň zabezpečenia a zníženie prevádzkových nákladov. Šírka záberu tohto informačného systému zahrňuje podporu bezpečnostných, požiarnych, prístupových a kamerových systémov, klimatizácií, vyhodnotenie dochádzky, riadenie parkovísk, stravovanie a mnoho ďalších systémov, ktoré sa v súčasnej dobe nasadzujú do inteligentných budov.

Kompletnú obsluhu, správu a údržbu programu je možné prevádzať na základe pridelených oprávnení z akéhokoľvek PC pripojeného do firemnej siete. Systém podporuje zber dát z monitorovaných technológií pripojených buď lokálne do riadiaceho počítača, alebo prostredníctvom počítačovej siete. Programové balíky sú odstupňované podľa veľkosti inštalácie: od najjednoduchších nasadení na jednej samostatnej budove až po rozsiahle inštalácie zahŕňajúce stovky budov a systémov. Jednotné jadro a vhodná voľba typu inštalácie poskytuje užívateľovi maximálnu ochranu investícií a bezproblémový prechod na vyššiu verziu v prípade rozširovania a doplňovania požiadaviek zákazníka.

Podobný systém je využitý aj pre vytvorenie aplikačného prostredia. Zabudovanie rozšírovateľného systému "užívateľských rolí" ponúka užívateľovi presne tú funkcionalitu, ktorá odpovedá jeho pracovnému nasadeniu. Konkrétny pracovník pracuje iba so svojou časťou aplikácie a nie je zahlcovaný množstvom menu, ktoré sa netýkajú jeho pracovného zaradenia. Všetky užívateľské nastavenia vrátane jazykovej mutácie sú ukladané na centrálnom serveri a každý užívateľ tak môže využiť svoje užívateľské nastavenie bez ohľadu, na ktorom počítači pracuje. Samozrejmosťou je komfortný systém logovania všetkých aktivít - užívateľských aj technologických.


 Vlastnosti systému C4

 
Copyright © RIMI - Security Bardejov
Designed by designIT.sk