ISO certifikáty

Naša spoločnosť zaviedla a používa:

  • systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009
  • systém enviromentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009
  • systém manažérstva bezpečnosti informácii STN ISO/IEC 27001:2006

Viac informácii čítajte na tomto odkaze

Copyright © RIMI - Security Bardejov
Designed by designIT.sk